Z histórie výstavby budovy domova mládeže.

Sept. 1970: začala sa montáž betónového skeletu(hrubej stavby). Podľa pôvodných plánov každá izba mala mať vlastné sociálne zariadenia

Júl     1971: pôvodný termín ukončenia výstavby dodávateľ Stavoindustria, závod Zvolen nedodržal

Sept. 1973: žiaci školy, ktorí potrebovali ubytovanie bývali na DM Švermova- spolu 141. Z vyšších ročníkov 67 študentov si muselo platiť ubytovanie na súkromí.