Základné informácie

Školský internát je organizačnou súčasťou SOŠ drevárskej vo Zvolene.

Adresa: Lučenecká cesta 17, 960 01 Zvolen                                       Hymna internátu

IČO: 37956469   DIČ: 2021881081

Riaditeľ školy a ŠI: Ing. Pavel Laššák
Zástupca riaditeľa školy pre prácu v ŠI : Ing. Pavel Klimo

Ubytovacia kapacita  školského internátu : 210

Charakteristika :

Sedem poschodová budova skeletovej konštrukcie odovzdaná do prevádzky v roku 1974.

Výška : 27  m      Šírka : 13   m      Dĺžka : 35   m

GPS koordináty: E 19° 10´ 04“     N  48° 34´ 06“

Nadmorská výška: 301 m n.m.

Rozdelenie priestorov:

Suterén – relaxačné centrum, hospodársko-prevádzková časť

Prízemie – jedáleň, recepcia, banketka,  psychologická ambulancia, zubná ambulancia, stolný tenis

I. poschodie – odborné učebne pre tvorbu nábytku a interiérov, husliarska dielňa

II. poschodie – študentský klub , posilňovňa, čajovňa,klubovňa, apartmán, zborovňa vychovávateľov

III. až VII. poschodie – ubytovacie priestory izby dvojposteľové a trojposteľové, klubovne, kuchynky, spoločné sociálne zariadenia

Strecha – klubovňa , výťah , GSM stanica Telekom, Swan, O2