Vitajte

Na stránkach školského internátu momentálne prebieha údržba. Jej funkčnosť ešte nie je 100 %.