Ubytovanie :          7,00 EUR osoba/noc

Základná informácia o Školskom internáte pri SOŠ drevárskej vo Zvolene.

Adresa: Lučenecká cesta 17, 960 01 Zvolen

Telefón recepcia: 045/ 5242 122, 0911/052 997   Mobil vedenie ŠI: 0911/703 593

e-mail: si@skolskyinternat.sk

Internet: www.skolskyinternat.sk

IČO: 37956469      DIČ: 2021881081

Sedem poschodová budova v blízkosti drevárskeho podniku Bučina DDD

Bezbariérový vstup.

Ubytovanie:
 • dvoj a trojposteľové izby s umývadlom
 • spoločné WC a sprchy na poschodí
 • Kapacita ubytovania:  max. 216 osôb
Obmedzenie:
 • počas dní školského vyučovania  ubytovanie neposkytujeme
 • počas letných škol. prázdnin minimálne 50 ubytovaných
 • individuálne ubytovanie neposkytujeme
Vybavenie:
 • centrálny klub s kapacitou         70 stoličiek   cena prepožičania:10,00 EUR/ hod
 • 5 krát klubovne s kapacitou     30 stoličiek    cena prepožičania:
 • 2 krát klubovne s kapacitou     20 stoličiek
 • 3 krát školské triedy kapacita   30 stoličiek
 • aula školy pre 300 osôb                                   cena prepožičania:  10 EUR/hod
 • telocvičňa univerzálna                                     cena prepožičania:  10 EUR/hod
 • gymnastická telocvičňa
 • sauna, posilňovňa, stolný futbal, stolný tenis, biliard,
 • ozvučovacia aparatúra 300W, bezdrôtové mikrofóny
 • kompletná audio a videotechnika
 • počítačová učebňa s 18 NB-   internet             cena prepožičania:10,00 EUR/hod

Všetky priestory sú umiestnené v jednom komplexe. Máme 26 ročné skúsenosti s organizovaním rôznych podujatí s celoslovenskou účasťou.

Pri počte 30 ubytovaných poskytujeme jednu klubovňu bezplatne.

Objednávky vybavuje: Ing. Pavel Klimo