Prevádzkový poriadok pre priestor: Wellness

 • Na recepcii si žiak prevezme kľúč
 • Do vane maximálne dvaja žiaci, do kade 4 žiaci
 • Pri prvej návšteve si musí dohodnúť poučenie o ovládaní hydromasážnej vane  a vonkajšej kade u svojho vychovávateľa
 • Po vstupe skontroluje vybavenie miestnosti. Poškodenia ihneď nahlási na recepcii.
 • Ak sa neskôr zistí poškodenie opravu hradí žiak, ktorý prevzal kľúč
 • Zákaz priniesť notebook a iné elektrospotrebiče do miestnosti
 • Na púšťanie hudby použije inštalované multifunkčné rádio
 • Mobil odloží na malý stolík
 • Miestnosť sa podľa potreby vetrá. 
 • Vo vani a kadi je zakázané používať prísady do vody
 • Pred vstupom sa žiak osprchuje na svojom poschodí, výnimočne vo wellness
 • Vyzlečie sa a veci uloží na vešiak
 • Vaňa – maximálne 15 minút. Po napustení vodou si ľahne a až potom pustí čerpadlo. Po ukončení je opačný postup
 • Kaďa – v zime maximálne 2 minúty, v lete do 15 minút podľa vonkajšej teploty
 • Vaňa sa napustí teplou vodou, kaďa studenou.
 • Po skončení procedúry sa vypustia.
 • Žiak sa utrie do sucha, ak potrebuje môže odpočívať v kresle max.10 min
 • Ak sa počas procedúry dostane voda na zem utrie ju do sucha
 • Po skončení sa odovzdá kľúč na recepciu

Podobné príspevky