Organizačná schéma Školského internátu pri SOŠ drevárskej vo Zvolene

Ing. Pavel Klimo
zástupca riaditeľa pre ŠI


úsek výchovy


Anna Paučová
skup. vychovávateľka

Mgr. Lívia Chamulová
skup. vychovávateľka

Mgr. Alena Chovancová
skup. vychovávateľka

Bc. Anna Chovancová
skup. vychovávateľka

Ing. Gabriela Veselá
pom. vychovávateľka

úsek prevádzky


Ing. Alžbeta Bartovičová
recepcia

Anna Szilvášiová
recepcia

Radovan Machava
údržbár

Mária Paučová
upratovačka

Blažena Bombalová
upratovačka

Vlasta Černayová
upratovačka

Podobné príspevky