Opatrenia k zamedzeniu krádeží .

  • pri každom opustení izby zamknúť dvere
  • neinformovať nikoho o vlastníctve vyššej sumy peňazí
  • nemať všetky peniaze v peňaženke, časť si uložiť osobitne
  • peniaze nenechávať voľne položené na izbe, schovať si ich na menej dostupné miesto
  • nevstupovať na cudziu prázdnu izbu
  • drahšie menšie predmety, napr. MP prehrávač nenechávať voľne položené na izbe
  • založiť si účet v banke, postupne si vyberať menšie sumy peňazí, platiť bank. kartou
  • nedovoliť, aby ubytovaní prezerali, alebo brali k sebe cudzie predmety
  • pri zistení krádeže ihneď informovať vychovávateľa v službe
  • žiak, ktorý bez súhlasu vlastníka zoberie, alebo užíva cudzí majetok, môže byť podmienečne vylúčený z ŠI

Podobné príspevky