Adresa: Lučenecká cesta 17, 960 01 Zvolen

Telefón: 045/ 5242122. 0911/052 997

e-mail: si@skolskyinternat.sk

Internet: www.skolskyinternat.sk

Ubytovanie: dvoj a trojposteľové izby s umývadlom, spoločné WC a sprchy na poschodí

Možnosti na voľný čas:

Telocvičňa, gymnastická telocvičňa, hokejbalové ihrisko, posilňovňa, stolný tenis, profesionálny  biliard, profesionálny stolný futbal, centrálny klub, vonkajší relaxačný areál (altánok, jazierko, ihrisko, ohnisko), 2x video, DVD prehrávač a farebný TV na poschodí, veľkoplošná televízia v klube, sauna, vzduchovková strelnica, šach, stolárska a elektrotechnická dielňa, knižnica, počítačový klub s prístupom na internet, vnútorný telefón na poschodí, rýchlovarná kanvica na varenie, kuchynka s mikrovlnkou, nápojový a potravinový automat,  raz do týždňa plaváreň v meste, vrece na box, elektronické šípky, kadernícky salón, relaxačná miestnosť TREND,  chladiaci box na potraviny, minigolf. kardiofit

Školský poriadok školského internátu: text je na našej internetovej adrese.

Denne sú voľné vychádzky do 19 hodiny.

Informácia pre rodičov o vnútornom poriadku ŠI.

  • príchod do ŠI je v nedeľu od 16.00 do 21.00 hod. Po písomnom   oznámení rodičov aj v pondelok od 6.00 do 7.15 hod.
  • ak ubytovaný nepríde na ŠI rodič je povinný do 24 hod. oznámiť dôvod neprítomnosti. Ak tak neurobí, vychovávateľ odošle SMS na jeho náklady.
  • ak ubytovaný odíde cez týždeň domov, rodič je povinný oznámiť vychovávateľovi jeho príchod do 24 hodín. Ak sa tak nestane, opäť sa odošle SMS na náklady rodičov.
  • ak ubytovaný chce cez noc ostať mimo ŠI musí vopred predložiť písomný súhlas rodičov.
  • z elektrospotrebičov je povolené rádio s CD
  • rodičia informujú skupinového vychovávateľa o zmene zdrav. stavu ich dieťaťa.

Podpísanú informáciu odovzdať v deň nástupu do ŠI

Informácie pre rodičov si môžete stiahnuť vo formáte doc. tu: Základná informácia