Prevádzkový poriadok pre priestor: Posilňovňa

 • Prevádzka je pondelok až štvrtok od 15.00 do 17.30 hod
 • Minimálny počet cvičiacich je štyria, maximálny je desať
 • Cvičiť sa môže len v prítomnosti vychovávateľa
 • Je zakázané cvičiť, ak má žiak zvýšenú teplotu, silnú nádchu, bolesti kĺbov, alebo od lekára zákaz cvičenia
 • Oblečenie: športové, vzdušné
 • Obuv: športová , čistá, nie šľapky- papuče
 • Neprinášať jedlo, len nápoje
 • Cvičenec používa vlastný uterák, pri potení ním zakryje lavičku
 • Pred začatím tréningu žiak si žiak rozcvičí kĺby, šľachy a svaly
 • Kotúče sú uložené na stojanoch podľa farby, nie na zemi alebo lavičke.
 • Jednoručky po odcvičení sa uložia na gumené podložky
 • Pred cvičením sa skontrolujú uzávery činiek – sú dotiahnuté na doraz
 • Činka bez uzáverov sa nesmie zdvihnúť
 • Cviky vykonávať správnou technikou pohybu – viď zásobník cvikov
 • Pri cvičení s veľkou tyčou musí druhý žiak kontrolovať cvičiaceho žiaka
 • Dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od druhých cvičencov – min 50 cm
 • Záťaž zvoliť tak, aby pri dodržaní techniky cviku, previedli  minimálne  tri opakovania
 • Medzi sériami zaradiť odpočinok ( maximálne 90 sekundový )
 • Lavičky, stojany, kotúče a zariadenia nepremiestňovať medzi stanovištami
 • Na poškodenom zariadení je zakázané cvičiť, závadu okamžite nahlásiť
 • V prípade úrazu žiak ihneď informuje vychovávateľa
 • Po skončení tréningu sa osprchovať, vymeniť spodné oblečenie
 • Na voľné dni zaradiť AERÓBNE AKTIVITY:
 • beh, plávanie, rýchla chôdza, bicyklovanie, chodenie po schodoch
 • Pri nedodržaní zásad sa žiakovi zakáže byť v posilňovni
 • Konzultácie o kondičnej kulturistike poskytne : Ing. Pavel Klimo

Podobné príspevky