Odkazy

Stredná odborná škola drevárska Zvolenwww.sosdrev.sk
Stredná zdravotnícka škola Zvolenwww.szszv.edu.sk – nefunguje
Stredná odborná škola technická Zvolenwww.sost.sk – nefunguje
Stredná odborná škola hotel.služieb Zvolenwww.soshotel.sk
SPŠ dopravná Zvolenwww.dopravnazv.sk
Gymnázium Ľ. Štúra Zvolenwww.gymnzv.sk
8 ročné gymnázium Zvolenwww.gymnzv8rocne.edu.sk – nefunguje
Súkromná stredná umelecká škola Zvolenwww.ssuszv.sk
Ministerstvo školstva SRwww.minedu.sk
Banskobystrický samosprávny krajwww.vucbb.sk
Metodicko pedagogické centrum Bratislavawww.mpc-edu.sk
Register právnych predpisov MS SRwww.slov-lex.sk
Ústav informácii a prognóz školstvawww.uips.sk – nefunguje
Mesto Zvolenwww.zvolen.sk