Bezpečnostné pokyny – sprcháreň.

  • do sprchárne vstupuje, aj odchádza žiak primerane oblečený
  • žiak nemá pri sebe predmety zo skla (obaly od šampónu, pohár atď)
  • oblečenie a uterák zavesí na vešiak, hygien. potreby položí na poličku
  • na zemi nesmú byť položené žiadne predmety
  • pri sprchovaní stojí, nestrieka úmyselne vodu na ostatných žiakov a steny
  • pohybuje sa pomaly, neskáče.
  • v sprchárni sa zbytočne nezdržuje ( max. 15 minút )

Podobné príspevky