Prevádzkový poriadok pre priestor: BOX

  • Na recepcii si žiak prevezme kľúč a nahlási maximálne jedného žiaka, ktorí bude spolu s nim v miestnosti
  • Po vstupe skontroluje vybavenie miestnosti. Poškodenia ihneď nahlási na recepcii.
  • Ak sa neskôr zistí poškodenie opravu hradí žiak, ktorý prevzal kľúč
  • Do miestnosti nesmú vstupovať nenahlásení žiaci
  • Miestnosť sa pravidelne vetrá. Vstupné dvere sú zatvorené. Pri odchode sa okná zatvoria a zhasne sa svetlo
  • Miestnosť na tréning úderov rukami do boxerského vreca. Nesmie sa do vreca  kopať, ani udierať predmetmi
  • Zo zdravotných dôvodov žiak má na rukách špeciálne rukavice na box
  • Prípadné zranenie žiak nahlási vychovávateľovi
  • Hrá sa maximálne 60 minút. Platí prednosť v daný deň pre určenú výchovnú skupinu
  • Po skončení sa odovzdá kľúč na recepciu

Podobné príspevky