Adresa: Školský internát pri SOŠ drevárskej, Lučenecká cesta 17, 960 01 Zvolen
GPS koordináty:  E 19° 10´ 04“      N 48° 34´ 06“

Opis budovy: 7. poschodová stavba, v smere od centra mesta na streche sa nachádza nápis: INTERNAT400m od hl. vchodu podniku Bučina DDD a.s., smerom do mesta

Telefón: 045/ 5242122, 0911/052 997   E. mail: si@skolskyinternat.sk     www.skolskyinternat.sk

Doprava:

Vyhľadať spojenie: www.cp.atlas.sk

Vlakom – autobusom:

stanice sú umiestnené oproti sebe, zastávka MHD pred železničnou stanicou vľavo, cestovné sa platí v autobuse 0,60 €

MHD smer Sekier, vystúpiť na zastávke: Môťová rázcestie ( cca 300 m od čerpadiel SHELL – OMV)

Nástup na MHD pred želez. stanicou:
autobusy smer Sekier č. 2, 7, 9, 11  ( časy odchodov sú uvedené na druhej stránke)

Nástup na MHD námestie SNP bočná ulica pri múzeu – krajská knižnica:
autobusy č:25, 7, 9, 11, 13, 15 www.sadzv.sk

Autom:

Od smeru Košice, Lučenec, Detva: po vjazde do Zvolena vpravo Bučina a.s., cez parkovisko pokračovať k DM cca 400 m

Od smeru Nitra, Žiar nad Hronom, B. Bystrica, Krupina: po hlavnej ceste ísť smerom na Lučenec, vľavo Bučina ( čerpadlá SHELL – OMV)

google mapy

Autobus – BUS :

príjazd  cez veľké  parkovisko pred podnikom Bučina DDD (Kronospan),  z ľavej strany tečie rieka Slatina