Prevádzkový poriadok pre priestor: ŠIPKY

 • Na recepcii si žiak prevezme kľúč a nahlási maximálne troch žiakov, ktorí bude spolu s nim v miestnosti
 • Po vstupe skontroluje vybavenie miestnosti. Poškodenia ihneď nahlási na recepcii.
 • Ak sa neskôr zistí poškodenie opravu hradí žiak, ktorý prevzal kľúč
 • Do miestnosti nesmú vstupovať nenahlásení žiaci
 • Miestnosť sa pravidelne vetrá. Vstupné dvere sú zatvorené. Pri odchode sa okná zatvoria a zhasne sa svetlo
 • Miestnosť je určená na hádzanie šipiek.
 • Pri stene, kde je uchytený terč žiaci nestoja. Sústreďujú sa na opačnej strane izby
 • Hádže len jeden žiak, ktorý po odhádzaní si sám pozbiera šípky z terča
 • Hádzajúci stojí od terča vo vzdialenosti min. dva metre, kolmo na jeho stred
 • V prípade úrazu žiak ihneď informuje vychovávateľa
 • Hrá sa maximálne 60 minút. Platí prednosť v daný deň pre určenú výchovnú skupinu
 • Po skončení sa odovzdá kľúč na recepciu

Podobné príspevky