Individuálne ubytovanie neposkytujeme !


Prevádzkové informácie pre ubytovaných hostí.

 • v budove a areáli ŠI je zakázané fajčiť. Fajčenie povolené na brehu rieky Slatina. Pri porušení pokuta od ÚVZ až 330 €.
 • pri zistení porúch – poškodení  na izbe, alebo v spoločných priestoroch ihneď informujte recepciu ŠI
 • z okien sa nevyhadzujú žiadne predmety
 • neklásť predmety na vonkajšiu parapetnú dosku okna
 • na izbe sa nepoužíva otvorený oheň a vlastné elektrospotrebiče.
 • počas školského roka ubytovaní hostia nevstupujú na iné poschodia
 • po vystúpení z výťahu zatvoriť vždy vnútorné dvere kabíny
 • budova ŠI od 22:00 hod do 6:00 hod uzatvorená
 • dodržiavať nočný kľud od 21:45 hod do 6:30 hod
 • nočná pohotovostná služba má klapku 122 – volať telefónom z priestoru pred WC
 • chladiaci box je umiestnený na recepcii ŠI
 • nábytok na izbe sa nepremiestňuje
 • po skončení ubytovania sa izba uvoľní do 10:00 hod. Za stratu kľúča  sa platí poplatok 12 €.

Príjemný pobyt Vám želá Školský internát

Podobné príspevky