Adresa: Školský internát SOŠ drevárska, Lučenecká cesta 17, 960 01 Zvolen

Kontakt: Telef.:045/5242122, 0911/052 997 ,   vedenie: 0911/703 593

www.skolskyinternat.sk si@skolskyinternat.sk

Individuálne ubytovanie neposkytujeme !


Prevádzkové informácie pre ubytovaných hostí.

–         v budove a areáli ŠI je zakázané fajčiť. Fajčenie povolené na brehu rieky Slatina. Pri porušení pokuta od ÚVZ až 330 €.

–         pri zistení závad – poškodení  na izbe, alebo v spoločných priestoroch  ihneď informujte recepciu ŠI

Školský internát SOŠ drevárska, Zvolen

–         z okien sa nevyhadzujú žiadne predmety.

–         neklásť predmety na vonkajšiu parapetnú dosku okna

–         na izbe sa nepoužíva otvorený oheň a vlastné elektrospotrebiče.

–         počas školského roka ubytovaní hostia nevstupujú na iné poschodia

–         po vystúpení z výťahu zatvoriť vždy vnútorné dvere kabíny

–         budova ŠI od 22.00 hod do 6.00 hod uzatvorená.

–         dodržiavať nočný kľud od 21.45 hod do 6.30 hod

–         nočná pohotovostná služba má klapku 122 – volať telefónom z priestoru pred WC

–         chladiaci box je umiestnený na recepcii ŠI

–         nábytok na izbe sa nepremiestňuje

–         po skončení ubytovania sa izba uvoľní do 10.00 hod. Za stratu kľúča  sa platí poplatok 12 €.

Príjemný pobyt Vám želá Školský internát