Prevádzkový poriadok pre priestor: Stolný tenis

 • Na recepcii si žiak prevezme kľúč a nahlási maximálne štyroch žiakov, ktorí bude spolu s nim v miestnosti
 • Po vstupe skontroluje vybavenie miestnosti. Poškodenia ihneď nahlási na recepcii.
 • Ak sa neskôr zistí poškodenie opravu hradí žiak, ktorý prevzal kľúč
 • Do miestnosti nesmú vstupovať nenahlásení žiaci
 • Miestnosť sa pravidelne vetrá. Vstupné dvere sú zatvorené. Pri odchode sa okná zatvoria a zhasne sa svetlo
 • Miestnosť je určená na hranie stolného tenisu
 • Nesmie sa hrať „kolotoč“ – nebehá sa okolo stola
 • Žiaci používajú vlastné pálky a loptičku
 • V prípade úrazu žiak ihneď informuje vychovávateľa
 • Hrá sa maximálne 60 minút. Platí prednosť v daný deň pre určenú výchovnú skupinu
 • Po skončení sa odovzdá kľúč na recepciu

Podobné príspevky