Významné udalosti v školskom roku:

 74/75: Vedúcim vychovávateľom sa stal  Mgr. Ján Matečka

75/76: vznikol ornitologický a rezbársky krúžok

76/77: vyzdobil sa DM kvetinovými okennými žľabmi

77/78: začalo sa premietanie v školskom kine

78/79: v okolí DM sa vysadili stromy, kvety a ruže

82/83: po prvýkrát dvaja študenti vylúčení z DM

89/90: vznikol základný kolektív Zväzu mladých na Slovensku

90/91: maľovanie DM, začal prevádzku štud. bufet. Časť izieb sa vybavila novým nábytkom Vedúcim vychovávateľom sa stal p. Ján Butáš

91/92: vedúcou vychovávateľkou sa stala Mgr. Želmíra Vavrová Obnovilo sa premietanie v kine

92/93: svojpomocne sa začala budovať sauna na DM

93/94: začala sa rozsiahla rekonštrukcia  II. poschodia

94/95: na II. poschodí vznikol klub, knižnica, stol. tenis,    posilňovňa, zborovňa vychovávateľov a kancelária vedúcej vychovávateľky

95/96: Zväz mladých zakúpil zariadenia na premietanie     širokouhlých filmov a získal biliardový stôl

96/97: vybudovala sa strelnica. Oficiálne zistený prvý prípad užívania drog na DM

97/98: získaný prvý počítač pre DM s pripojením na internet

98/99: zriadený počítačový klub s 4 PC. Svojpomocne sa urobila generálna rekonštrukcia interiéru klubu

99/00: zástupcom riaditeľa pre prácu v DM sa stal Ing. Pavel Klimo. Oslava 25 výročia vzniku domova mládeže

00/01: vlastná internetová stránka DM zriadenie vzdelávacieho centra pre MPC B.Bystrica

01/02: inštalácia počítačovej siete, vybudovanie vonkajšieho relaxačného areálu

02/03: tragické úmrtie žiaka IV. ročníka na domove mládeže

03/04: vysoko rýchlostné pripojenie do internetu – ADSL, stála výstava z histórie DM Oslava 30. výročia vzniku domova mládeže

03/04: presun ubytovaných žiakov zo zrušeného DM pri SOU drevárskom

 04/05: čipový stravovací systém, nová knižnica

05/06: počítačová učebňa s 12 PC, rekonštrukcia vykurovania

06/07: výmena okien na V. a VI. poschodí, nová prípojka elektriky

07/08: pokračovanie výmeny okien, realizácia projektu: TREND z dotácie Min. školstva

08/09: inštalovaný kamerový sestém, nové okná na izbách

09/10: zmena názvu na Školský internát, realizácia projektu: Internát na európskej úrovni

2010/11: vedenie pedagogickej dokumenácie v digitálnej podobe, záchranársky trenažér-Katakomby

11/12: vybudovanie relaxačného centra v suteréne ŠI

12/13: optické  pripojenie do internetu, klubovňa na streche internátu

13/14: WIFI pripojenie na každej izbe

14/15: oslava 40. výročia vzniku školského internátu