Z histórie výstavby budovy Domova mládeže (Školského internátu):

September 1970: 
Začala sa montáž betónového skeletu (hrubej stavby). Podľa pôvodných plánov každá izba mala mať vlastné sociálne zariadenia

Júl 1971: 
Pôvodný termín ukončenia výstavby dodávateľ Stavoindustria, závod Zvolen nedodržal.

September 1973: 
Žiaci školy, ktorí potrebovali ubytovanie bývali na DM Švermova – spolu 141. Z vyšších ročníkov 67 študentov si muselo platiť ubytovanie na súkromí.


Významné udalosti v školskom roku:

1974/1975:
Vedúcim vychovávateľom sa stal  Mgr. Ján Matečka.

1975/1976:
Vznikol ornitologický a rezbársky krúžok.

1976/1977:
Vyzdobil sa DM kvetinovými okennými žľabmi.

1977/1978:
Začalo sa premietanie v školskom kine.

1978/1979:
V okolí DM sa vysadili stromy, kvety a ruže.

1982/1983:
Po prvýkrát dvaja študenti vylúčení z DM.

1989/1990:
Vznikol základný kolektív Zväzu mladých na Slovensku.

1990/1991:
Maľovanie DM.
Začal prevádzku študenský bufet.
Časť izieb sa vybavila novým nábytkom.
Vedúcim vychovávateľom sa stal p. Ján Butáš

1991/1992:
Vedúcou vychovávateľkou sa stala Mgr. Želmíra Vavrová.
Obnovilo sa premietanie v kine

1992/1993:
Svojpomocne sa začala budovať sauna na DM.

1993/1994:
Začala sa rozsiahla rekonštrukcia II. poschodia.

1994/1995:
Na II. poschodí vznikol klub, knižnica, stolný tenis, posilňovňa, zborovňa vychovávateľov a kancelária vedúcej vychovávateľky.

1995/1996:
Zväz mladých zakúpil zariadenia na premietanie širokouhlých filmov a získal biliardový stôl.

1996/1997:
Vybudovala sa strelnica.
Oficiálne zistený prvý prípad užívania drog na DM.

1997/1998:
Získaný prvý počítač pre DM s pripojením na internet.

1998/1999:
Zriadený počítačový klub so 4 PC.
Svojpomocne sa urobila generálna rekonštrukcia interiéru klubu.

1999/2000:
Zástupcom riaditeľa pre prácu v DM sa stal Ing. Pavel Klimo.
Oslava 25. výročia vzniku Domova mládeže.

2000/2001:
Vlastná internetová stránka DM.
Zriadenie vzdelávacieho centra pre MPC Banská Bystrica.

2001/2002:
Inštalácia počítačovej siete – učebňa a izby žiakov.
Vybudovanie vonkajšieho relaxačného areálu.

2002/2003:
Tragické úmrtie žiaka IV. ročníka na Domove mládeže.

2003/2004:
Vysoko rýchlostné pripojenie do internetu – ADSL.
Stála výstava z histórie DM.
Oslava 30. výročia vzniku Domova mládeže.

2004/2005: 
Presun žiakov zo zrušeného DM SOU drevárska.

2005/2006:
Banketka na prízemní, ozvučenie rádiom na WC.

2006/2007:
Prvýkrát úspešný v projekte Revitalizácie DM od MŠ SR.

2007/2008:
Rekonštrukcia klubovní z projektu MŠ SR.

2008/2009:
Inštalovaný kamerový systém.
Nové okná na izbách.

2009/2010:
Zmena názvu z Domova mládeže na Školsky internát.

2010/2011:
Vedenie pedagogickej dokumentácie na notebookoch.

2011/2012:
Vybudovanie relaxačného centra v suteréne ŠI.

2012/2013:
Optické pripojenie do internetu. Klubovňa na streche ŠI.

2013/2014:
Wi-Fi sieť na každom poschodí.
20 notebookov.

2014/2015:
Oslava 40. výročia vzniku Školského internátu.

2015/2016:
Vybudovaný chodník k altánku.

2016/2017:
Modernizácia žiackeho výťahu.

2017/2018:
Nové váľandy na všetky izby.

2018/2019:
Nové úpravy terénu pred vstupom do budovy.

2019/2020:
Počet ubytovaných – 186 žiakov.
Od 15. marca COVID.

2020/2021:
Modernizácia izieb, zateplenie strechy internátu.

Podobné príspevky