Prevádzkový poriadok pre priestor: Fitnescentrum

 • Na recepcii si žiak prevezme kľúč a nahlási ostatných žiakov, ktorí budú spolu s nim v miestnosti ( minimálne dvaja)
 • Po vstupe skontroluje vybavenie miestnosti. Poškodenia ihneď nahlási na recepcii.
 • Ak sa neskôr zistí poškodenie opravu hradí žiak, ktorý prevzal kľúč
 • Do miestnosti nesmú vstupovať nenahlásení žiaci
 • Miestnosť sa pravidelne vetrá. Vstupné dvere sú zatvorené. Pri odchode sa okná zatvoria a zhasne sa svetlo
 • Miestnosť je určená na fitnes cvičenie žiakov pri hudbe. Maximálna hlasitosť hudby je na stupni 17
 • Pri cvičení používať len vybavenie miestnosti, dodržiavať bezpečnosť
 • Každé zranenie nahlásiť vychovávateľovi. Lekárnička je na recepcii.
 • Pozerať hraný – kreslený film na LCD TV povoľuje výnimočne skupinový vychovávateľ, ktorý zodpovedá za obsah filmu.
 • Pri prehrávaní filmu je uzamknutá skrinka s domácim kinom
 • Pobyt je  maximálne 60 minút. Platí prednosť v daný deň pre určenú výchovnú skupinu
 • Po skončení sa odovzdá kľúč na recepciu

Podobné príspevky