Mgr. Ján Matečka
1974 – 1990
vedúci vychovávateľ

Ján Butáš
1990 – 1991
vedúci vychovávateľ

Mgr. Želmíra Vavrová
1991 – 1999
vedúca vychovávateľka

Ing. Pavel Klimo
1999 – súčasnosť
zástupca riaditeľa školy pre prácu v ŠI