Evakuačný plán ŠI

Miesto na evakuáciu ubytovaných – zhromaždište:

Parkovisko pred vstupom do tehlovej budovy

Ak hrozí zrútenie budovy:

Plocha pred tehlovou budovou smerom k rieke

pracovník, ktorý zistí požiar veľkého rozsahu (zadymenie priestorov) alebo výbuch telefonicky informuje recepčnú  o potrebe zavolať hasičov

Recepčná:
 1. zavolá č. 150 – hasičský zbor Zvolen , Lieskovská cesta
  Text oznamu: Na ŠI SOŠ drevárskej, Lučenecká cesta, pri Bučine, máme požiar. Prosíme Vás o zásah. Volá: …(uviesť meno …) z telefónu č. 532 0873. (hovoriť pomaly a zrozumiteľne)
 2. zapojí sirénu a čaká na telef. overenie z požiar. útvaru
 3. zoberie evakuačný kufor+ zoznam ubytovaných žiakov a presunie sa na zhromaždište
 4. na zhromaždišti usmerňuje žiakov do radov podľa vých. skupín
Vychovávatelia:
 • po zaznení sirény organizujú odchod ubytovaných na zhromaždište
 • ubytovaní si zoberú z izby len osobné doklady. Zrýchleným krokom, nie behom opustia budovu ŠI
 • na zhromaždišti sa žiaci sústreďujú podľa vých. skupín
 • ak to dovoľuje situácia, vychovávatelia skontrolujú izby a sociálne zariadenia, ako poslední opúšťajú poschodie
 • na zhromaždišti ešte raz skontrolujú prítomných žiakov zo svojej výchovnej skupiny
 • ZRŠ pre ŠI telefonicky informuje o evakuácii riaditeľa školy
 • ak nie je prítomný ZRŠ pre ŠI vrátnička ho telefonicky informuje
Pri evakuácii v noci:
 • vychovávateľ, ktorý má nočnú pohotovosť po zistení požiaru otvorí dvere na deliacich stenách a vstupe do budovy
 • ďalej pokračuje v činnosti ako recepčná

Jedenkrát ročne sa uskutoční nácvik evakuácie budovy ŠI

Podobné príspevky