Prevádzkový poriadok pre priestor: Vzdušný hokej

  • Na recepcii si žiak prevezme kľúč a nahlási maximálne jedného žiaka, ktorý bude spolu s nim v miestnosti
  • Po vstupe skontroluje vybavenie miestnosti. Poškodenia ihneď nahlási na recepcii.
  • Ak sa neskôr zistí poškodenie opravu hradí žiak, ktorý prevzal kľúč
  • Do miestnosti nesmú vstupovať nenahlásení žiaci
  • Miestnosť sa pravidelne vetrá. Vstupné dvere sú zatvorené. Pri odchode sa okno zatvori a zhasne sa svetlo
  • Miestnosť je určená na hranie vzdušného hokeja
  • Zakázané sú online hry a ostatná aktivita cez internet
  • Hrá sa maximálne 60 minút. Platí prednosť v daný deň pre určenú výchovnú skupinu
  • Pred odchodom sa vypne napájanie stola.
  • Po skončení sa odovzdá kľúč na recepciu

Podobné príspevky