Prevádzkový poriadok pre priestor: TREND

 • Na recepcii si žiak prevezme kľúč a nahlási ostatných žiakov, ktorí budú spolu s nim v miestnosti
 • Po vstupe skontroluje vybavenie miestnosti. Poškodenia ihneď nahlási na recepcii.
 • Ak sa neskôr zistí poškodenie opravu hradí žiak, ktorý prevzal kľúč
 • Do miestnosti nesmú vstupovať nenahlásení žiaci
 • Miestnosť sa pravidelne vetrá. Vstupné dvere sú zatvorené. Pri odchode sa okná zatvoria a zhasne sa svetlo
 • Miestnosť je určená na relaxáciu žiakov pri hudbe. Maximálna hlasitosť je na stupni 17
 • U vychovávateľky Bc. Chamulovej je možnosť po 16.00 hod požičať si CD a DVD s relaxačnými nahrávkami a knižky
 • Pozerať film na LCD TV povoľuje výnimočne skupinový vychovávateľ, ktorý zabezpečí zapnutie TV a zodpovedá za obsah filmu.
 • Pri prehrávaní filmu je uzamknutá skrinka s domácim kinom
 • Pobyt je  maximálne 60 minút. Platí prednosť v daný deň pre určenú výchovnú skupinu
 • Po skončení sa odovzdá kľúč na recepciu

Podobné príspevky