Prevádzkový poriadok pre priestor: BILIARD

  • Na recepcii si žiak prevezme kľúč a nahlási maximálne troch žiakov, ktorí budú spolu s nim v miestnosti
  • Po vstupe skontroluje vybavenie miestnosti. Poškodenia ihneď nahlási na recepcii.
  • Ak sa neskôr zistí poškodenie opravu hradí žiak, ktorý prevzal kľúč
  • Do miestnosti nesmú vstupovať nenahlásení žiaci
  • Miestnosť sa pravidelne vetrá. Vstupné dvere sú zatvorené. Pri odchode sa okná zatvoria , zhasne sa svetlo a vypne rádio
  • Miestnosť je určená pre hranie biliardu.
  • Pozor si dať na odrazenú guľu – riziko zranenia tváre
  • Hrá sa maximálne 60 minút. Platí prednosť v daný deň pre určenú výchovnú skupinu
  • Po skončení sa odovzdá kľúč na recepciu

Podobné príspevky