Školská jedáleň

1. Varíme

raňajky – 2 druhy jedál
obed     –  3 druhy jedál  – 2 druhy mäsité, 1 druh bezmäsitý
večera  –  2 druhy jedál

jedálny lístok sa nachádza na viditeľnom mieste na školskej jedálni.

2. Jedáleň je v prevádzke

Raňajky od 6,30 – 7.20
Obed od 11,45 – 13,30
Večera 17,45 – 18,20 .

Prestávky na obed riaditeľstvo školy určí podľa rozvrhu

3. Platba za stravu začína od 15. augusta/ prípadne po výplate / z účtu.

Vedúca Š J   každému žiakovi pridelí VARIABILNÝ  SYMBOL ktorý bude žiak používať počas  štúdia na škole.

4. Čipový kľúč

si  žiaci zakúpia už  u vedúcej ŠJ za 6,- EUR v hotovosti /  kľúč bude žiak používať počas celého štúdia. / tento čipový kľúč nahrádza lístky  na ktoré boli žiaci naučení zo základných škôl, slúži na objednávanie stravy, vyhlasovanie stravy.

5.  Počas choroby, a neúčasti v škole

sa žiak vyhlasuje zo stravy deň dopredu do 14,00 hod. Rodičia  môžu svoje dieťa vyhlásiť aj telefónom u vedúcej ŠJ. 045/ 52 42 112

6. Vyúčtovanie stravy

robí vedúca ŠJ  v mesiaci júl. Zostatky  ktoré sa utvorili behom školského roka sa posielajú prevodom na účet, alebo s vedomím rodiča zostanú na nasledujúci školský rok.

Podobné príspevky