Vyplňte formulár nižšie alebo si môžete žiadosť stiahnuť TU. Vyplnenú a podpísanú žiadosť pošlite na náš email si@skolskyinternat.sk alebo na našu adresu Školský internát – SOŠ drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen do 5 dní od doručenia rozhodnutia o prijatí do školy.

Žiadosť o prijatie do Školského internátu, Lučenecká cesta 17, Zvolen ako súčasti SOŠ drevárskej vo Zvolene

Údaje o žiakovi:


Údaje o zákonných zástupcoch:Poučenie:

  • ubytovanie v ŠI sa poskytuje žiakom na dobu jedného školského roka. Po prijatí je žiak povinný plniť podmienky stanovené školským poriadkom školského internátu
  • o výsledku Vašej žiadosti budete písomne vyrozumení. Súčasne dostanete pokyny o nástupe do ŠI

Podobné príspevky