Žiadosť do Školského internátu pri SOŠ drevárskej si môžete stiahnuť tu: Žiadosť o prijatie do ŠI

Formulár na vyplnenie žiadosti ešte nevyužívajte. Ďakujem.

Žiadosť o prijatie do Školského internátu, Lučenecká cesta 17, Zvolen ako súčasti SOŠ drevárskej vo Zvolene

Údaje o študentovi:


Údaje o zákonných zástupcoch:Poučenie:

  • - ubytovanie v ŠI sa poskytuje žiakom na dobu jedného školského roka. Po prijatí je žiak povinný plniť podmienky stanovené školským poriadkom školského internátu
  • - o výsledku Vašej žiadosti budete písomne vyrozumení. Súčasne dostanete pokyny o nástupe do ŠI