ŠI SOŠ drevárska Lučenecká cesta 17 960 01 Zvolen

Telefón  recepcia: 0911/ 052 997
Vedenie ŠI : 0911/ 703 593 ( Po až Št od 12.00 do 21,00 hod)

Elekt.pošta: si@skolskyinternat.sk

www.skolskyinternat.sk

Telefónne čísla na vychovávateľov:

Ing. Pavel Klimo              – 0911/ 703 593

Anna Paučová                  – 0911/ 703 594

Mgr. Lívia Chamulová   – 0911/ 703 596

Mgr. Alena Chovancová- 0911/ 092 966

Bc. Anna Chovancová   – 0911/ 054 068

Denná služba                    – 0911/ 703 598

Nočná služba                   – 0911/ 703 599

Pod pojmom osobné údaje sú zahrnuté meno, priezvisko, email a informácie podliehajúce GDPR, ktoré napíšete do otázky.