Mesačný poplatok za ubytovanie :

  1. pre žiakov stredných škôl  : 28 EUR

Poplatky za stravovanie pre žiakov:

Školy,ktoré zriadil BBSK         Súkromné školy

  1. Celodenná strava: 3,60 EUR                                3,76 EUR
  2. Obed 1,26 EUR                                 1,40 EUR